A Rehab Force Nonprofit Kft. munkahelyeinek bővüléséhez jelentős mértékben hozzájárult Budapest Főváros Önkormányzata, azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés 1183/2015. (09.30.) Főv. Kgy. számú határozata alapján az Önkormányzat és a cég között 2015.10.15.-i aláírással bérleti szerződés jött létre a Budapest XI. kerület, Kérő u. 3. sz. alatti helyiség bérletére, pékség-cukrászüzem kialakítására.

A szerződés célja az egyes állami és önkormányzati közfeladatok ellátásában történő közreműködés elősegítése, a közfeladat ellátásának gyakorlásához szükséges tárgyi feltételek biztosításával. Bérlő az ingatlanban üzemeltetni kívánt pékség – és cukrászüzem létrehozásával és üzemeltetésével lehetőséget teremt a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására.

A szerződésben vállalt feladattal a cég elősegíti:

  • az esélyegyenlőség biztosítását a foglalkoztatás révén, a fogyatékos személyek és megváltozott munkaképességű emberek részére,
  • az egyenlő bánásmód követelményét, a helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott célok és intézkedések végrehajtását,
  • a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását

= mindezekkel a Fővárosi Önkormányzat állami és önkormányzati feladatainak megvalósítását.

A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XI. kerület, Kérő u. 3. sz. alatt található, 175 m2 területű raktárhelyiség, az ingatlan bérbeadása, „megváltozott munkaképességű személyek munkahelyteremtésének céljára”.

Fővárosi Közgyűlés 2018. november 14-én hozott döntése alapján a 2015. október 26-án hatályba lépett bérleti szerződést 2025. október 26-ig meghosszabbítja.

Szerződés 5.3. pontja szerint: „Bérlő köteles a szerződés szerinti használatról, az általa ellátni kívánt közfeladat gyakorlati megvalósításáról évente szakmai beszámolót készíteni és azt a tárgyévet követő év május 30. napjáig Bérbeadó részére megküldeni.”

A szerződés értelmében minden évben Beszámolót készítünk az Önkormányzat részére, amelyben a vállalt feladataink teljesítését és eredményeinket ismertetjük.

Az ingatlan funkciója: elsődlegesen a foglalkoztatás érdekében termelő és kereskedelmi tevékenység, sütőipari és cukrászati termékek előállítása és értékesítése, megváltozott munkaképességű munkavállalók és fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő szociális ellátást igénybe vevők alkalmazásával.

Pékség-cukrászüzem: korszerűen kialakított, felszerelt 175 m2 alapterületen

  • több helyiségben jól látható és követhető, egymásra épülő plakátokkal, a munkafolyamatok képes ábráival, könnyen érthető kommunikációval, gyártmánylapokkal segítjük az egészségkárosodott, fogyatékkal élő munkavállalóinkat,
  • a megrendelésekhez igazított változatos termékek elkészítésével jelentős piacra tettünk szert – kenyereink ősi kovásszal készülnek, kézműves technológiával,
  • a termékek szállításra való előkészítésével, szortírozásával, kiszállítással, piaci értékesítéssel (Bikás park, Info Park termelői piac) állunk vásárlóink, külső megrendelőink rendelkezésére,
  • a szociális helyiségek (öltöző, zuhanyzó) jól felszerelt és rendben tartott helyiségek a dolgozók komfortérzetét növelik,
  • az áruk kiszállítására kisteherautók állnak rendelkezésre (3 db)
  • 2017-ben fejlesztettük tovább a termékkört: a cukrászati termékek, poharas joghurtok előállítása, arra alkalmas csomagoló részleg kialakításával az üzem területén.
  • évben pedig a nagykonyhai gépek beszerzése, a sütőipari gépek, hűtőkamra beruházás eredményeként a cukrászati rész fejlesztése, a gyorsfagyasztott technológia alkalmazása került előtérbe.

A pékséggel 2016 évtől a foglalkozási rehabilitációs célok szélesebb választékban tudnak megvalósulni, az egyszerű betanított munka mellett, összetettebb munkafolyamatokra tudunk alkalmazni egészségkárosodottakat, több betegségcsoportból, élethelyzetből is tudunk fogadni szakképzett, vagy képzetlen, de betanítást igénylő munkaerőt.”

A bérleti szerződés első időszaka 2015. október 15. és 2025. október 26. közötti időszakra szól.