A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Non-profit Kft. a FOF219 kódjelű pályázatán támogatta „Az iskolapadtól a munkaasztalig” – fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztési mintaprogram pályakezdő fiataloknak (komplex rehabilitáció) című programunkat.

Pályázati programunkban arra szeretnénk egy mintaprogramot kidolgozni és annak valamennyi elemét a gyakorlatban kipróbálni, hogy hogyan lehet motiválni és felkészíteni a fiatalokat a munka világára, és az általunk tapasztalt módszert, mint „jó gyakorlatot” kiajánlani más munkáltatók számára is. Fontosnak tartjuk a szülők felkészítését is csoportfoglalkozásokon keresztül.

A program keretében a sajátos nevelési igényű tanulók a szakiskola befejezése előtt, vagy azt követően (pályakezdők) olyan hasznos információkat kapnak a munkaerő-piacról, és munkatapasztalatot szereznek piaci foglalkoztatás keretében, amely az elhelyezkedésüket és a pályán maradásukat segíti. Pék-cukrászüzemi termelés során, kiskereskedelmi egység (péküzlet – kávézó), piaci értékesítés keretében szerezhetnek tapasztalatot a munkáról, a munkáltatói elvárásokról, a munkába illeszkedésről, gyakorlatra tehetnek szert a kézműves termékek elkészítésében, új termékek kísérletezésében és azok értékesítésében, nyílt piaci környezetben – de védett foglalkoztatás keretében.

A fiatalok felkészítése mellett a szülők számára is szervezünk csoportfoglalkozásokat, egyéni helyzetek megbeszélése mellett, szervezett előadásokkal segítjük felkészülésüket a fiatalok munkába helyezéséhez.

Programunk a pályakezdő fiatalokat célozza meg, akiknek pozitív élményt, motivációt ad az életpálya elkezdésében, ha egy védett környezetben tudnak megtapasztalni olyan helyzeteket, ami hosszabb távon is befolyásolhatja, hogy „megragad”- e a szakmájában, a munka világában, segíti a munkavállalásukról szóló magabiztosabb döntésüket, a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedést, ha felkészültek és szakszerű tanácsadásban is részesülnek.

Programunk a tényleges foglalkoztatást szolgálja, kezdetben az alkalmi foglalkoztatással, ami akár rövidtávon is átváltható munkaszerződéssé, ha a minőségi munka elvégzése elvárható a fiataltól (akár egyéni munkarend és munkakörnyezet mellett) és egy termelő-szolgáltató tevékenységben, a vevők közelében megfelelően teljesít. Amennyiben a szakmai felkészültsége, tudása és képességei alkalmassá teszik, vagy egyéb körülményei miatt kedvezőbb számára, segítséget nyújtunk és referenciát adunk más munkáltatóhoz történő elhelyezkedése érdekében.

A program a péküzemünkben, péküzletünkben valósul meg, ahol megváltozott munkaképességű személyek dolgoznak. Ők adják azt a befogadó közeget, ahol a fiatalok is megtapasztalhatják a jó munkahelyi légkör előnyeit, az egymás kisegítését a munkában. Itt munkatapasztalatot szerezhetnek azok a fogyatékossággal élő fiatalok, akik egy termelőüzemi környezetben, a konyhai kisegítő, sütőipari és gyorspékségi munkás, bolti eladó szakmákban tanulmányaik befejezéséhez közelednek, de nincs ismeretük arról, hogy milyen egy munkahely, hogyan lehet ott beilleszkedni, egy-egy rész munkafolyamat begyakorlása mellett a teljes üzemi folyamatot megismerni.

A pályázati célok teljes mértékben illeszkednek a cég stratégiájába, az élelmiszeripari termelőtevékenység és kereskedelmi szolgáltatás (péküzem, pékség-kávézó) területén szerzett gyakorlatunkat használjuk fel, sütőipari termékek új technológiával való elkészítését, elősütését, gyorsfagyasztását, értékesítésének gyakorlati oktatását és a munkafolyamatok betanítását célozzuk meg, egyszerűsített foglalkoztatás keretében, pályakezdő fogyatékos fiatalok munkatapasztalat szerzése érdekében, a szülői/családi háttér felkészítése mellett.

A pályázat megvalósítása érdekében szakmai együttműködési megállapodást kötöttünk a Vakok Szakiskolájával, ahol konyhai kisegítő, sütőipari és gyors-pékségi munkás szakmákban folyik a képzés. A Bake My Day pékség a hallgatók számára gyakorló helyet biztosít szakképzett pékvezető irányítása mellett, ahol a pék- cukrászüzem és a péküzlet munkafolyamatait teljes egészében megismerhetik, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a vásárlókkal, a megrendelőkkel, az akkreditált szervezetnél dolgozókkal.