A Hajléktalanokért Közalapítvány a KMR – 2021-22 program keretében támogatta a “Munkahely megtartása szállás szolgáltatással” – lakhatás támogatása című pályázatunkat.

A pályázati programunk a munkaviszonyban, fejlesztési jogviszonyban lévő hajléktalan, lakhatás nélküli dolgozóink lakhatási megoldásának segítése érdekében készült, folytatva a 2019-2020. évi (4 fő) és a 2020-2021. évi (9 fő) lakhatási programunkat, mivel azokban rendkívül jó eredményeket értünk el.

A legfontosabb eredménynek azt tartjuk, hogy évekig velünk dolgoznak azok a hajléktalan emberek, akiknek előtte hosszú ideig semmilyen munkalehetősége nem volt. Többen nálunk váltak jogosulttá rokkantsági ellátásra, mivel az ellátás megállapításához szükséges 3 éves munkaviszonyt itt töltötték be. Rendkívül sokat fejlődtek motivációban, munkakultúrában, egymás megbecsülésében és segítésében. Nagyon jó a csoportszellem, főként a parkgondozásban, a takarításban vannak összeszokott csoportban dolgozó hajléktalan munkatársak, akik figyelnek egymásra, és fejlődésképesek, pl. megtanulták az ózongenerátor használatát, a fertőtlenítő takarítás módszereit, így önkormányzati óvodát, uszodát, közösségi házat is fertőtlenítünk velük.

Összesítettük azokat az adatokat, akik hajléktalan szállóról, utcáról, szívességi lakáshasználatból járnak hozzánk dolgozni, akiknek nem megnyugtató/vagy nincs megoldott lakhatásuk.

Rehab Force Nonprofit Kft.-nél dolgozók munkaköre Hajléktalan (szállón lakik, nappali ellátást vesz igénybe, lakcím nélküli) Pszichiátria beteg – aki nem családban él, szívességi befogadott, közösségi gondozott/hajléktalan is Nem megoldott a lakhatása, vagy szeretne váltani
  Mmk-s Fejlesztő Mmk-s Fejlesztő Mmk-s Fejlesztő
Takarítás 8 10 6 3 3 4
Parkgondozás 6 14 6 4 3 8
Péküzem, péküzlet 3 8 2 2 1 1
Iroda 1 0 0 0 0 0
Összes 18 32 14 9 7 13
Mind összesen 50 fő 23 fő 20 fő

Szervezetünknél dolgozó hajléktalanok száma 2021. augusztus 1-én 50 fő – ez az összes hátrányos helyzetű munkavállalónk 25,2 %-a. Mivel többen éjjeli menedékhelyen, átmeneti szállón laknak, utcán élnek, az intézményekkel, szociális munkásokkal rendszeres a kapcsolatunk, így munkáltatóként még sorsukat is nyomon tudjuk követni. Pszichiátriai betegeink között is többeknek nem megnyugtató a lakhatásuk, nagyon szegényes körülmények között élnek, nehezen tudják a lakásukat fenntartani, szívességből befogadottak, ők a hajléktalanság veszélyzónájában élnek.

A 2021-22 KMR-202 pályázati támogatással 8 hajléktalan munkavállalónk lakhatását segítjük, munkásszállón 5 főt helyeztünk el, 1 db 3 ágyas és 1 db 2 ágyas szobát bérlünk a BMSZKI-tól a XI. ker. Kocsis utcai munkássállón, albérleti támogatást 3 főnek biztosítunk, lakhatási szerződéssel, valamennyien önálló lakrészt, kis lakást bérelnek és ott egyedül élnek. A hajléktalan emberek önálló lakhatását és munkahelyi beilleszkedését rehabilitációs mentor, esetmenedzser és pszichológus segíti.

Dolgozóink rendkívüli erőfeszítést tesznek nap-nap utána azért, hogy elszakadjanak korábbi életüktől, próbálják egy jobb lakhatási helyzetben feltalálni magukat, a munkahelyen helytállni, a követelményeknek mind a munkában, mind az életvitelükben eleget tenni, de mindannyian tudják, hogy a két dolog összefügg – addig van lakhatási támogatás, míg van munkahely! Ez jobban motiválja őket a helytállásra, és jobban meg is becsülik a munkahelyet.

A pályázat megvalósítása 2021. szeptember 01.- 2022. augusztus 31. között történik.