FSZK FOGLALKOZTATÁS 2018/B/13

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) a fő támogatója a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” címmel benyújtott pályázatunknak. A megítélt támogatást a kézműves pékségünk termékfejlesztésére, az arculati elemek (prospektus, szórólap, honlap, közösségi kampányok) kivitelezésére, rendezvényszervezésre, oktatásra fordítjuk. Célunk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítsük innovatív szakmai programokkal és munkahelyteremtéssel. A pályázat a Bake My Day pékség- és cukrászüzem tevékenységének fejlesztését tűzte ki célul, ezzel együtt a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációját, befogadását, és a foglalkozási rehabilitáció népszerűsítését is.

Segítő Vásárlás

2018 novemberében csatlakoztunk a Salva Vita Alapítvány neve alatt futó Segítő Vásárláshoz. Megkaptuk a Segítő Vásárlás védjegyet is a kézműves pékségünk termékeire.

Mi is ez a program?

„Aki e védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást választja, garantáltan megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását támogatja azáltal, hogy az áru vagy szolgáltatás megváltozott munkaképességű munkavállalók közreműködésével jött létre.”

A védjegyhez tartozó matricával találkozhatnak az áruinkon, termékeinken.

„A védjegy használója az lehet, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet alapján akkreditált szervezet, és a 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján védett munkahelynek minősül, azaz a foglalkoztatottak legalább 30 %-a a Mmtv. 22. §-a (2011. évi CXCI. törvény) szerinti megváltozott munkaképességű személy; vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B. § alapján fejlesztő foglalkoztatónak minősül.”

A védjegy használója az engedélyben megjelölt időponttól kezdődően három évig jogosult a tanúsító védjegy használatára.

Engedélyszám: SV18-1113-25

További információ: www.segitovasarlas.hu