2018 novemberében csatlakoztunk a Salva Vita Alapítvány neve alatt futó Segítő Vásárláshoz. Elnyertük a „Segítő Vásárlás védjegyet” is a kézműves pékségünk termékeire.

Mi is ez a program?

„Aki e védjeggyel jelölt árut vagy szolgáltatást választja, garantáltan megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását támogatja azáltal, hogy az áru vagy szolgáltatás megváltozott munkaképességű munkavállalók közreműködésével jött létre.”

A védjegyhez tartozó matricával találkozhatnak az áruinkon, termékeinken.

„A védjegy használója az lehet, aki a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012.(XI.16) Korm. rendelet alapján akkreditált szervezet, és a 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján védett munkahelynek minősül, azaz a foglalkoztatottak legalább 30 %-a a Mmtv. 22. §-a (2011. évi CXCI. törvény) szerinti megváltozott munkaképességű személy; vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B. § alapján fejlesztő foglalkoztatónak minősül.”

A védjegy használója az engedélyben megjelölt időponttól kezdődően három évig jogosult a tanúsító védjegy használatára.

Engedélyszám: SV18-1113-25

https://www.segitovasarlas.hu/muhelyek

Műhelyek

Az alábbi felsorolásban azok a szociális műhelyek szerepelnek, akik kezdeményezték a Segítő Vásárlás védjegy használatát, és megfeleltek a feltételeknek.​

  1. Rehab Force Nonprofit Kft.

További információ

www.segitovasarlas.hu